Tuyển dụng dự án

Tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng 5000+ thành viên khắp cả nước

Quyền lợi chung

Yêu cầu

Ban Truyền thông - Sự kiện

Ban Tài chính - Đối ngoại

Ban Thành lập - Phát triển khối THPT/Khối CĐ-ĐH

Ban Nhân sự

Ứng tuyển ngay

Ứng viên gửi CV ứng tuyển bằng form bên dưới hoặc gửi email: sachvahanhdong.hr@gmail.com

Mọi thông tin cần tư vấn, hãy liên hệ:  0968.884.676 – Mr. Sơn