Blog
Thumb 21272424 1925557561032376 4471101862027247430 n
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng Rồi cái ngày mà chúng tôi mong chờ cũng đã đến, cái ngày mà chúng tôi được lên với các em trên trung tâm trẻ em khuyết tật...
Hành trình đến với tình người bao la trên đất Ba Vì “Nếu không di chuyển, không bước thì bạn vẫn chỉ đứng nguyên vị trí đó mà thôi”.
Thumb vuon quoc gia ba vi
Thumb rsz dscf4529
Sách và Hành động trong tôi - Nguyễn Thị Mai Ly Tôi 20 tuổi. Nếu ai hỏi điều gì đó về tuổi trẻ của tôi ở hiện tại, tôi khẳng định ngay, đó là: “Sách & Hành động”!