6 tháng 5 2018
Theo dõi

Chi tiết

Bắt đầu: 6 / 5
Kết thúc: 6 / 5
Loại sự kiện: Sự kiện dự án
Điện thoại: Mr. Toàn: 0972.215.851 Mr. Độ: 0918.059.428
Facebook: https://www.facebook.com/events/1705061379588791/
Email: sachvahanhdong@gmail.com

Địa điểm

Việt Nam
Hà Nội
Map
3

"Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa 
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa..."

Mùa hạ đã đến bên ô cửa rồi...
Lên Hồ tây chạy cùng chúng tớ đi thôi!!!
-----------------------------------------------------------------------------
*Địa điểm tập trung: CLB đua thuyền, 292 Lạc Long Quân (Vệ Hồ rẽ vào 200m).
*Thời gian: 16h15 Chủ nhật, ngày 6/5/2018.
*LINK ĐĂNG KÝ: https://goo.gl/zwKY5C

Lưu ý: Mọi người nhớ tới sớm hơn để còn khởi động tránh những chấn thương và xuất phát đúng giờ
Sự kiện hoàn toàn miễn phí.. 
Come run with us!

"See you in mid-May when the first rains are sunny
To the rain watering the anxiety day together to take ... "

Summer came to the doorway ...
Come to Ho lake with us !!!
---------------------------------------------- ---------------------------
* Location: Boat Club, 292 Lac Long Quan (Turtle Turn 200m).
* Time: 16:15 Sunday, 6 May 2018.
* LINK REGISTER: https://goo.gl/zwKY5C

Note: People remember early to start up to avoid injuries and arrive on time
The event is free.
Come run with us!

Hotline: 
Mr. Toàn: 0972.215.851
Mr. Độ: 0918.059.428