Sứ mệnh, mục tiêu

Sứ mệnh: Vì một thế hệ trẻ Việt Nam có ước mơ và tinh thần hành động mạnh mẽ để thực hiện ước mơ của mình

Mục tiêu: Đến năm 2018, Dự án sẽ xây dựng 200 CLB Sách và Hành động tại các trường THPT và Đại học trên cả nước.