Quá trình hình thành và phát triển

7/2013: Dự án Sách và Hành động được thành lập

8/11/2013: CLB Sách và Hành động tại trường ĐH đầu tiên được thành lập tại HV Tài Chính

10/3/2014: CLB Sách và Hành động tại trường THPT đầu tiên được thành lập tại trường THPT Yên Dũng số 2, Bắc Giang

9/11/2014: Gala SVHĐ lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội với 100 người tham gia

31/12/2014: 20 CLB SVHĐ được thành lập

2 – 6/2015: Cuộc thi Hành động vì Nguồn nước được tổ chức bởi Dự án SVHĐ

13/12/2015: Gala SVHĐ lần thứ 2 tổ chức tại Bắc Giang với 300 người tham gia

31/12/2015: 53 CLB SVHĐ được thành lập

3 – 5/2016: Chiến dịch Crowfunding của SVHĐ quyên góp được 183 triệu VNĐ tiền mặt và nhiều hiện vật phục vụ cho hoạt động thành lập CLB

13/11/2016: Gala SVHĐ lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội với 550 người tham gia

31/12/2016: 102 CLB SVHĐ được thành lập

31/12/2017: 245 CLB SVHĐ được thành lập